анормален

анормален
прил. - ненормален, неправилен, изключителен, необикновен, нередовен, патологичен, патогенен
прил. - неестествен, извратен
прил. - чуден, странен
прил. - необичаен, противоестествен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • анормален — (грч а , лат norma правило) неправилен, што отстапува од правилата, од законите, од обичаите …   Macedonian dictionary

  • АНОРМАЛЬНЫЙ — АНОРМАЛЬНЫЙ, анормальная, анормальное; анормален, анормальна, анормально (франц. anormal) (книжн.). Отклоняющийся от общих установленных норм, ненормальный. Анормальные явления. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • АНОРМАЛЬНЫЙ — (от греч. a отриц. част., n плавная буква, и лат. norma норма). Противоречащий правилу или образцу, неправильный, противоестественный. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. АНОРМАЛЬНЫЙ неправильный.… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • неестествен — прил. изкуствен, необикновен, ненормален прил. престорен, пресилен, превзет прил. фалшив, лъжлив, неискрен, подправен прил. чуден, странен, необичаен прил. нередовен, анормален прил. несолиден, нереален, стереотипен …   Български синонимен речник

  • ненормален — прил. анормален, патологичен, патогенен, извратен прил. неправилен, неестествен, нередовен, изключителен, необикновен, извънреден, специален прил. психопат, душевно болен, разстроен, несвестен, умоповреден, умопобъркан, луд, подлудял, налудничав …   Български синонимен речник

  • необикновен — прил. изключителен, рядък, единствен, необичаен, несравним, нов, нечут, особен, пръв по рода, не като другите, странен, извънреден, феноменален прил. ненормален, забележителен, удивителен, невъобразим, парадоксален, невероятен, невъзможен,… …   Български синонимен речник

  • необичаен — прил. необикновен, изключителен, рядък, особен, непривичен, несвойствен, нехарактерен, нетипичен, странен прил. много голям, грамаден, огромен прил. неизвестен, непознат, чудат прил. забележителен прил. оригинален, нешаблонен прил …   Български синонимен речник

  • неправилен — прил. крив, неравен прил. неточен, неистински, неверен, неправ, безреден, нередовен, погрешен прил. несправедлив, незаконен прил. неестествен, противоестествен, ненормален прил. безформен, неопределен, неочертан, неоформен прил …   Български синонимен речник

  • нередовен — прил. неправилен, неточен, неизправен, неизпълнителен, неакуратен прил. нереден, неприличен, ненормален, не като хората, не както трябва прил. немарлив, небрежен, нехаен, непридирчив прил. необикновен, чуден, странен, неестествен, анормален прил …   Български синонимен речник

  • патологичен — прил. ненормален, анормален, неестествен, неправилен, уродлив, извратен, перверзен, болезнен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”